The incidence of biphalangeal toe in Turkey, an epidemiological study


Cingöz T., Sarıyılmaz K., Sungur M., Şahin M., Usta D., Buturak Küçük B.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, pp.37

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkemizdeki ayak bifalangeal parmak insidansı, epidemiyolojik çalışmaTunca Cingöz*(1), Kerim Sarıyılmaz(1), Mustafa Sungur(2), Mehmet Şahin(3), Dilara Usta(3), Birce Buturak Küçük(3)1) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Ortope-di ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul 2) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Ortopedi ve Travmatoloji Bölü-mü, İstanbul 3) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Podoloji Bölümü, İstanbul Amaç: Kliniğimize başvuran ve ayak grafisi çekilen hastaların radyografilerinin değerlendirilip bifalangeal parmak insidansını belirlemek.Yöntem: Kliniğimize 2014-2018 yılları arasında baş-vuran ve ayak grafisi çekilen erişkin hastaların ayak anteroposterior (AP) ve oblik radyografileri incelendi. Ön değerlendirmeyi 2 podolog ve sonrasında 2 orto-pedist yaptı. Hasta sayısı, unilateral, bilateral grafi sayısı, parmaklardaki bifalangeal kemik sayısı incelendi.Bulgular: İki bin yedi yüz sekiz hastanın 2879 ayak grafisi incelendi. Bunlardan 2527’si unilateral, 171 ta-nesi bilateral grafi idi. Unilateral incelenen grafilerde sadece 5. parmaktaki bifalangeal kemik sayısı 568, hem 4. hem 5. parmaklardaki bifalangeal kemik sayısı, 27, 3.4 ve 5. parmakların hepsinde bifalangeal kemik sayısı 7 idi. Bilateral incelenen hastalarda, 5. parmakta bifalangeal kemik sayısı 22, 3.4. ve 5. parmaklardaki bifalangeal kemik sayısı 1 olarak tespit edildi. İzole olarak 3. ya da 4. parmakta bifalangeal kemik görülmedi.Çıkarımlar: Yaptığımız epidemiyolojik radyolojik çalışmada, Türkiye populasyonunda ayak biflangeal kemik oranı %23, bilateral görülme oranı %14 olarak tespit edildi. En sık bifalangeal kemiğin 5. parmakta olduğu görüldü. Tek taraflı görülme oranı %3 olarak tespit edildi.