Değişen İş Ortamında Bireye Ait Dinamikler: Öz-Denetimin Rolü. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi


Bal E.

İŞGÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.17, no.3, pp.61-71, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Öz- denetim, endüstri- örgüt psikolojisinde güncel olarak popüler bir kavramdır ve pek çok nedenle bu alan için

büyük bir potansiyel taşımaktadır (Vancouver ve Day, 2005).Örgütlerdeki bürokrasi, hiyerarşik yapı ve otoriter

liderlik stillerini daha otonom uygulamalar ve girişimci yaklaşımlarla değiştirme arayışının da etkisiyle, öz-denetim

 teorisi modern örgütlerin yeni oluşan talepleriyle uyumlu bir yaklaşım içermektedir. Günümüzde öz-denetim ile ilgili

 araştırmalar psikolojinin pek çok alanında önem teşkil eder hale gelmiştir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan

araştırmalarda; uygulamalı psikoloji, eğitim, halk sağlığı ve endüstri alanlarında hedef- odaklı davranışların birey ve

grupların esenliği için büyük önem teşkil ettiği ortaya konmuştur (Boekaerts, Maes ve Karoly, 2005). Bu çalışmanın

amacı; öz- denetim kavramını tanımlayarak, onunla yakından ilişkili kavramlara dikkat çekmek ve öz-denetimin

 örgütsel sonuçlarına değinerek gelecek çalışmalar için araştırmacılara öneriler sunmaktır.

AnahtarKelimeler:Hedef belirleme teorisi, geribildirim, kişisel insitatif, öz-yönetim, duygu durumu.