Metabolik sendromu olan ve olmayan hastalarda viseral vepariyetal yağ dokusu adiponeklin tümör nekroz faktör alfa veCD68 gen ekspresyon düzeylerinin karşılaştırılması


GÖRMEZ S. , ÇAYNAK B., DEMET G., ATALAR F., DURAN C., AYŞE D., ...More

25. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 25 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey