Metabolik sendromu olan ve olmayan hastalarda viseral vepariyetal yağ dokusu adiponeklin tümör nekroz faktör alfa veCD68 gen ekspresyon düzeylerinin karşılaştırılması


GÖRMEZ S., ÇAYNAK B., DEMET G., ATALAR F., DURAN C., AYŞE D., ...More

25. ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 21 - 25 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes