Hepatik ven içinde Venöz Kanül İntraoperatif Transösephageal Ekokardiyografi ve Kalp Cerrahisi sırasında kanülasyon


KOÇYİĞİT M. , ŞENAY Ş. , GÜLLÜ A. Ü. , AKPEK E., ALHAN H. C.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 22. Kongresi, Turkey, 21 April 2016 - 24 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey