Hematolojik Maligniteli Febril Hastalarda MASCC Skoru İnvaziv Aspergillozu Haber Vermede Yararlı mı


Creative Commons License

Özkalemkaş F., Ali R., Okuturlar Y. , Özkocaman V., Özçelik T., Özkan A., et al.

7.Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 26 February 2006

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye