Intestinal Obstruction Caused By Internal Supravesical Herniation: A Case Report


Ertürk T., Kaygusuz A., Dagtekin T., Kinaci E., Dincel O., Caliskan Y. K.

İstanbul Tıp Dergisi, vol.5, no.2, pp.42-44, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: İstanbul Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.42-44
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Internal abdominal hernia is insertion of an intraabdoominal organ to a potential peritoneal space. %2 of all cases with intestinal obstruction are internal herniations. Internal supravesical hernia isa rare type. In this case; a patient have non-spesific signs and symptomps of partial intestinal obstruction and pollakiüria was observer and examinated clinicaly.When absolute signs of complete intestinal obstruction were developed, we divided to operate the patient for diagnoses of ileus.In operation, prevesical type of internal supravesical herniation was observed. Because of viable intestinal segment in sac of hernia, small intestine reducted to abdoman and, defect of hernia was reparied primarily. Preoperative diagnosis of internal hernias is highly difficult. Radiographic examinations like computerized tomography, magnetic resonans imaging, arteriography are helpful diagnostic tecniques. The certain diagnosis is established by laparotomy or laparoscopic studies. In patient with signs of intestinal obstruction and especially with pollakiüria, internal supravesical hernia is keeped in mend for differential diagnosis.

Key words: Suravesical hernia, Internal hernia, Intestinal obstruction

İnternal abdominal herniler bir veya daha fazla intraabdominal organın intraperitonel bir açıklığa girmesidir. Tüm intestinal obstrüksiyonların %2’si internal herniasyon nedeniyledir. Supravezikal internal herniasyon nadir karşılaşılan bir internal herniasyon tipidir. Bu olguda; spesifik olmayan subileus belirti ve bulguları ile beraber sık idrara çıkan bir hastanın, takipleri sonucu şikayetlerinin gerilememesi ve barsak obstrüksiyonu düşündüren bulguların artması sonucu ameliyatına karar verildi. Eksplorasyonda prevezikal tipte internal supravezikal herniasyon gözlendi. Fıtık kesesi içine sıkışmış olan ince barsakların canlılığının iyi olması üzerine barsakların redüksüyonu sonrası fıtık defekti primer onarıldı. İnternal herniasyonların properatif teşhisi zordur. Radyografik tetkikler (Direkt radyografiler, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans ve arteriografi) preoperatif tanıda ipuçları sağlayan önemli tetkiklerdir. Kesin tanı laparoskopi veya laparotomi esnasında konur. Özellikle subileus tablosunda olup sık idrara çıkan hastalarda internal supravezikal herniasyon, akla gelmesi gereken bir öntanıdır.

Anahtar Kelimeler: Supravezikal herni, internal herniasyon, Barsak tıkanıklığı.