Türkiye’de Yetişen Viburnum Opulus Meyvelerinin Ekstrelerinin Klorojenik Asit Biyoyararlanımının İn Vitro İnsan Sindirim Simülasyonu Ve Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatgrafisi (Hptlc) Yöntemi İle Belirlenmesi


Creative Commons License

Barak T. H. , Celep M. E. , Yeşilada E.

2. Fitovizyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.11

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.11

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de yetiştirilen Viburnum opulus L. (Adoxaceae) meyvelerinden hazırlanan

metanol ve su ekstrelerinin in vitro sindirim simülasyonunu sonrası, aktiviteden sorumlu majör bileşiğinin

biyoyararlanımının ölçülmesi hedeflenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda klorojenik asitin V. opulus

meyvelerinin temel bileşeni olduğu gösterilmiştir (1). Bu çalışmada ilk kez V. opulus meyvelerine in vitro

insan sindirim modeli uygulanmış ve yine ilk kez metabolitlerin ölçümü için Yüksek Performansı İnce

Tabaka Kromatografisi (HPTLC) kullanılmıştır.

V. opulus meyveleri tam olarak olgunlaştığında, Eylül 2016’da Kayseri’de hasat edilmiştir. Olgun yaş

meyveler parçalandıktan sonra su ve metanol ile çalkalayıcıda oda ısısında 3 saat maserasyona bırakılmıştır.

Çözücüler ayrıldıktan sonra kalan kısımlara bu işlem üç kere daha tekrar edilmiştir. Birleştirilen ekstrelerden

çözücü uçurulduktan sonra liyofilize edilmiştir. Ekstrelere iki kısımdan oluşan insan sindirim simülasyon

modeli uygulanmıştır. Birinci kısım gastrik faz, ikinci kısım da intestinal fazdır. Sindirim öncesi fraksiyon

ND (Non-Digested), gastrik fazdan sonraki kısım PG (Post-Gastrik), intestinal kısımda absorbe edilmeyen

kısım OUT, membrandan geçen kısım ise IN olarak isimlendirilmiştir. İki ekstrenin de her fraksiyonunda

HPTLC (Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi) kullanılarak klorojenik asit miktar tayini

yapılmıştır.

V. opulus meyveleri halk arasında tedavi amacıyla yaygın olarak kullanıldığı yapılan etnobotanik

çalışmalarda gösterilmiştir (2). Meyvelerin halk arasındaki bilinirliği arttıkça, piyasada terkibinde V. opulus

bulunan ürünlerin de arttığı görülmektedir. Bu çalışma sonucunda, ekstrelerdeki klorojenik asit

biyoyararlanımı ölçülmüş, çözücüden kaynaklanan farklar belirlenmiş ve ayrıca ürünlerin kalite kontrolünde

yararlanılmak üzere valide HPTLC yöntemi geliştirilmiştir.