Kolon Kanserinde Adjuvan Tedavi


Yazar A.

Other, pp.65-68, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.65-68

Abstract

ÖZET

Lokorejyonel kolon kanseri için tek küratif tedavi yöntemi cerrahidir. Tanı anındaki evre sağ kalım ile yakından ilişkilidir. Cerrahi sonrası gelişen rekürrensler cerrahiden önce gelişen mikro metastazlardan oluşmaktadır. Adjuvan kemoterapinin amacı mikro metastazları yok etmektir.

 

EVRE II KOLON KANSERİNDE ADJUVAN KEMOTERAPİ

Klinik çalışmalara dayanılarak evre II kolon kanserli tüm hastalar adjuvant kemoterapinin standart olduğu söylenemez.  Evre II kolon kanserinin rekürrens riski ve adjuvan kemoterapinin olası faydalarını belirlemede bir takım kriterler dikkate alınmalıdır; incelenen lenf nod sayısı (12’den az), T4 hastalık veya perfore/obstrüksiyon oluşturan hastalık, kötü diferansiye hastalık, lenfovasküler veya perinöral invazyon, mismtch enzim tamir durumu (MSS) ve V600E BRAF mutasyon durumu.Evre II kolon kanserli hastalarla edjuvan kemoterapinin olası risk ve faydalarının tartışılması gerekir.

 

EVRE III KOLON KANSERİNDE ADJUVAN KEMOTERAPİ

Evre III kolon kanserinde adjuvan kemoterapi ile rekürrens riski yaklaşık %30 ve mortalite oranı %22-32 oranında azaltılmaktadır. Evre III kolon kanserinde önerilen adjuvan kemoterapi oksaliplatin-5-FU kombinasyonudur. T4N2 (yüksek riskli evre III) evre III kolon kanserinde sıklıkla altı aylık FOLFOX rejimi kullanılmaktadır. Bunun yanında bazı klinisyenler oksaliplatin-kapesitabin kombinasyonu nu tercih etmektedir (daha toksik). T3N1 (düşük riskli) evre III kolon kanserinde üç aylık XELOX tedavisi ile hastalıksız sağkalım altı aylık tedavi ile benzer bulunmuş.  Düşük riskli evre III kolon kanserinde üç aylık tedavi ile nörotoksisite azaltılabilmektedir. Adjuvan kemoterapinin cerrahiden en geç 6-8 hafta içerisinde başlanması gerekir.