Nanobiotechnology


Akin A. (Editor)

Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Nanotechnology has become one of the leading and emerging scientific and technological fields that have left their mark on the 21st century. The applications of nanotechnology in biology and in healthcare, which is specific to this book, arise with developments that we watch with admiration and hope. This subfield, called 'nanobiotechnology', is the best example of interdisciplinary studies as it combines physics, biology, chemistry and mathematics as well as materials engineering, biomedical engineering, robotic systems engineering. In this book, we will talk about the applications of nano-scale research, especially in the field of medicine. We present the latest examples of applications in the field of nanomedicine in our book, which we have compiled from experts in the field in our country. We have included the reviews written by the experts of the subject of Nanobiotechnology studies developed in the development of personalized diagnosis and treatment systems, improvement of existing systems and minimizing their side effects.

Of course, this field is constantly evolving and this book can only present some of these latest developments. However, our hope is to present extensive reviews on the latest findings of research carried out in the world and in our country to young researchers who want to enter these fields, researchers who want to approach the subject, and enthusiasts.

Nanoteknoloji 21. yüzyıla damgasını vuran en önde gelen ve yükselen bilimsel ve teknolojik alanlardan birisi olmuştur. Nanoteknolojinin biyoloji ve bu kitaba özel sağlıktaki uygulamaları ise her geçen gün hayranlıkla izlediğimiz, ümit bağladığımız gelişmelerle karşımıza çıkmaktadır. Nanobiyoteknoloji diye adlandırılan bu alan, fizik, biyoloji, kimya ve matematiğin yanı sıra malzeme mühendisliği, biyomedikal mühendislik, robotik sistem mühendisliği gibi alanları da birleştirdiğinden, disiplinlerarası çalışmalara en güzel örnekleri teşkil etmektedir. Bu kitapta nano ölçekte yapılan araştırmaların özellikle tıp alanındaki uygulamalarından bahsedeceğiz. Ülkemizde alanında uzmanlardan derlediğimiz kitabımızda Nanotıp alanında uygulamalara son örnekleri sunuyoruz. Kişiye has tanı ve tedavi sistemlerinin geliştirilmesinde, var olan sistemlerin iyileştirilmesinde, yan etkilerinin en aza indirgenmesinde geliştirilen Nanobiyoteknoloji çalışmalarını, konunun uzmanlarının kaleme aldığı derlemelere yer verdik.

Tabii ki bu alan hep gelişmekte ve bu kitap bu son gelişmelerin ancak bir kısmını sunabilmektedir. Gene de ümidimiz bu alanlara girmek isteyen genç araştırmacılara, konuya yaklaşmak isteyen araştırmacılara, meraklılara dünyada ve ülkemizde sürdürülen araştırmaların son bulgularını içeren özetler sunmaktır.