Transrektal ultrason eşliğinde prostat biyopsilerinde periprostatik lokal anestezi enfeksiyon ve kanama komplikasyonlarını arttırırmı Randomize prospektif bir çalışma


ÖBEK C., ÖNAL B., ÖZKAN B. , ÖNDER A. U. , YALÇIN V., SOLOK V.

17. ULUSAL TÜRK ÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 10 October 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey