Initial chorionic villus sampling results of Gaziantep University: One year analysis Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇'ni̇n i̇lk koryoni̇k vi̇llus bi̇yopsi̇si̇ sonuçlari: Bi̇r yillik anali̇z


Dikensoy E. , Cebesoy F. B. , Öztürk E., Uǧur M. G. , Balat Ö., Kutlar A. I. , et al.

Turk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi, cilt.7, ss.267-272, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Turk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.267-272