Meme ve jinekolojik kanserli hastaların Pozitron Emisyon Tomografisi ile evrelemesinde mediastinal lenf nodlarında yalancı pozitif tutulum


UĞURLUER G. , SALTAOĞLU ÖZBAY P., ÇALIKUŞU Z., DEMİRCAN O., YAVUZ S., SERİN M.

XI. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 23 - 27 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey