Robotik proktosigmoidostomide öğrenme eğrisinin değerlendirlmesi: pilot çalışması


ATASOY D., AGHAYEVA A. , AYTAÇ E. , BAYRAKTAR O., Erenler İ., Karahasanoglu T., ...More

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 16 - 20 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey