Hekimler İçin Adli Tıp Uygulamaları Rehberi


Pakiş I.

Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, 2016

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2016
  • Publisher: Acıbadem Üniversitesi
  • City: İstanbul

Abstract

Türkiye’de görev yapan tüm hekimlerin adli olguların tanınması, adli makamlara bildirilmesi ve bu olgularda adli rapor düzenlenmesi ile ilgili sorumlulukları bulunmaktadır.  Ayrıca her hekim ölüm olgusu ile karşılaştığında ölümün tanısını koymak ve ölüm raporu (defin ruhsatı) düzenlemekle yükümlüdür.

2005 yılında değişen Türk Ceza Kanununda yaralar ile ilgili yeni tanımlar getirilmiştir. Hekimlerin ilgili kanun maddeleri eşliğinde adli rapor düzenlemeleri gereklidir.

Uygulamada hekimler adli olgular karşısında çekinik davranmakta, yasal sorumluluklarını tam olarak bilmemektedir. Bu olguların hem bildiriminde hem de adli rapor düzenlenmesinde sorunlar yaşanmaktadır.

Günümüzde şiddetin de her geçen gün artan boyutlarda ortaya çıktığı göz önüne alındığında, kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi şiddet olgularında hekimlerin farkındalık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve rapor düzenlenmesi aşamalarında bilgi ve beceri sahibi olmaları önemlidir. Bu aşamalarda yaşanan sorunlar kişilerin mağduriyetlerini artırdığı gibi adaletin de objektif işlemesine engel olmaktadır.

Adli tıp ile ilgili uygulamaya yönelik eksiklikleri değerlendirdiğimizde; en sık karşılaşılan ve sorun yaşanan konular kitapta ele alınmıştır. Kitap uygulamaya yönelik sorunları tespit ederek bu olgulara yaklaşımda, basamaklar şeklinde bir yol haritası çizmektedir.

Kitapta hekimlerin adli olgularla ilgili uygulamada yaşadıkları sorunlara çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır.