Acibadem University Social Sciences Institute Graduation Ceremony Speech


Işil Ülman F. Y.

Lecture Note, pp.1-2, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Lecture Note
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mezuniyet Töreni Konuşması

Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Değerli Öğretim Üyeleri, Saygıdeğer Aileler

Sevgili Öğrenciler

 

Acıbadem Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün İlk Mezuniyet Törenine Hoş Geldiniz.

Enstitümüz ve Programlarımız adına Hepinizi Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum.

Değerli Konuklar,

Acıbadem Üniversitemiz 2014 yılı sonunda yenilikçi ve bilimlere bütüncül yaklaşımı yansıtan güçlü bir atılımla Sosyal Bilimler Enstitüsü’nü bünyesine kazandırmıştır. Sosyal Bilimler Enstitümüz, kısa zamanda ve emin adımlarla, uluslarası düzeyde, ince elenip sık dokunan nitelikte, çağdaş ve günün ihtiyaçlarına cevap veren programları eğitim, uygulama ve hizmet alanına sunmuştur. Genç Enstitümüz, bugün, sizlerin huzurlarınızda, 2019, 2020 ve 2021 yıllı mezunlarını meslek yaşamlarına uğurlamanın haklı sevincini ve gururunu taşıyor.

İlk öğrencilerini 2016-2017 eğitim öğretim yılında alan, Acıbadem Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, titizlikle kurgulanmış kuramsal ve uygulamalı dersleriyle, öğrencilerine, psikanalitik ve bilişsel-davranışçı paradigmaları kazandırır. Bu bilgisel alt yapı üzerinde, ikinci yılda, süpervizyon, staj çalışmalarıyla yoğun pratik yapma, klinik uygulama bilgi ve becerilerini geliştirme olanaklarını öğrencilerine sunar. Öğrencilerimiz, aynı zamanda danışmanları gözetiminde bir araştırma planlayıp, yürüterek, tezlerini yazarlar ve savunurlar. Bu zenginleştirici süreçle öğrencilerimiz, hem araştırmacı hem de uygulayıcı profesyoneller olarak topluma kazandırılırlar. Bölüm, sınırlı sayıda alınan öğrencilerini, akademik ve mesleki bilgi ve becerileri geliştirmelerini, birebir, yakından izleyerek; sahada danışan sorumluluğu alabilecek yetkinlikte sağlık profesyonelleri olarak yetiştirir. Bu özellikleri ile yüksek bir çekim gücüne sahip Klinik Psikoloji Programımız, üçüncü dönem mezunlarını vermektedir.

Onların yetişmelerinde büyük emekleri geçen ile Doç. Dr. Belma Bekçi ve Prof. Dr. Şeyda Türk Smith ile ekibi Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur Aktaş’a, Dr. Öğretim Üyesi Sebnem Tunay Akan’a, Dr. Öğretim Üyesi Fatma Kahraman’a, Doç. Dr. Nilay Pekel Uludağlı’ya ve diğer danışmanlarına, süpervizörlerine, staj yöneticilerine, Bölüm araştırma görevlileri Begüm Özbek ve Ece Yayla Altınsoy’a ne çok teşekkür ediyoruz.   

Enstitümüzün 2018 yılında faaliyete geçen Sağlık Sosyolojisi Tezli ve Tezsiz Programları ise, ülkemizde bu alanda öncü, ilerici yüksek lisans eğitimi niteliğini taşımaktadırlar. Sağlık ve sosyal bilimlerin birleşim kümesinde bütüncül bir bilimsel yaklaşım felsefesiyle yapılandırılmıştır. Sağlıkla ilgili olgulara, örneğin hastalık, hekim-hasta ilişkisi, hekim toplum ilişkisi, hastalıkların sosyal ekonomik etkileri, bir kurumsal yapı olarak tıp, sağlığın sosyal belirleyenleri, sağlık politikaları gibi başlıklarda eleştirel, derinlemesine düşünme ve araştırma becerisi kazandıran; tez ve projelerle literatüre katkı sunan; özelde, kamuda, sahada hizmet sunacak profesyoneller yetiştiren istisnai bir Programdır. Bu sene ilk mezunlarını vermektedir.

Bu nitelikli eğitimi yetkinlikle uygulayan, öğrencilerine ufuk açan Prof. Dr. İnci User ve ekibi, Dr. Öğretim Üyesi Ceren İlikan Rasimoğlu’na, Prof. Dr. Ayça Kurtoğlu’na, Doç. Dr. Alper Bilgili’ye, Uzm. Metin Cevizci’ye, diğer danışmanlarına çok çok teşekkür ederiz.

Bu meşakkatli, incelikli eğitim ve öğretim sisteminin başarıyla işleyişinde benzersiz payı olan Enstitü Sekreterimiz Sevgili Özge Peker Aktoğ’a ve yardımcısı stajyerimiz Yaren Çalışkan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli Müdür Yardımcılarımz Doç. Dr. Figen Demir ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşenur Aktaş’ın da emekleri, destekleri çok büyük, eksik olmasınlar.

Saygıdeğer Ailelerimiz,

Hissettiğiniz heyecanı ve gururu paylaşıyoruz. Gelişimlerinin her aşamasını sevgiyle, sabırla, emekle, fedakarlıkla izlediğiniz, asıl desteği sunduğunuz evlatlarınızın yaşamlarındaki bu önemli aşamadan duyduğunuz övüncü görüyoruz, hissediyoruz, sizleri gönülden kutluyoruz, sağ olun, var olun.

Çok Sevgili Mezunlarımız,

Bugün sizin gününüz. Liyakatle kazandığınız bu eğitimi binbir emekle tamamladınız ve diploma almaya hak kazandınız. Önünüzde bu ivmeyle ilerleyeceğiniz parlak bir gelecek var. Bununla birlikte bu tören sizin kendinize, insanlığa ve topluma vereceğiniz sözleri de temsil ediyor:

Sizin, meslek yaşamınız boyunca insan haklarına, onuruna, sağlığına, esenliğine öncelik vereceğinize; yaşamınız boyunca dürüstlük, profesyonellik, bilgiyi yükselme hedeflerine bağlı kalacağınıza; bilginizi, insan ve toplum için sorumlulukla kullanarak, çalışmalarınızı tarafsızlıkla ve ayrımcılık yapmadan yürüteceğinize; edindiğiniz bilgileri, insan ve toplum yararı için kullanacağınıza; insanlara, canlılara ve tüm çevreye zarar vermemek üzere gayret edeceğinize; bilimsel araştırmalarınızda saygı, dürüstlük, güven, hesap verilebilirlik değerlerini koruyacağınıza; mesleğinizi uygularken eriştiğiniz kişisel sırların mahremiyetine, özel hayatın gizliliğine saygı duyacağınıza; sizi eğitenlere, meslektaşlarınıza ve sizin de öğrencilerinize saygı göstereceğinize; yaşam boyu öğrenme hedefini yetkinlikle koruyacağınıza; bilimsel ve etik değerleri özgürce ve onurla koruyacağınıza güveniyoruz.  Bu tören aynı zamanda sizlerin kendinize ve topluma bu sözleri vermenize tanıklık ediyor.

Liyakatle yetişen siz gençlerimiz ülkemizin umududur; sizlere güveniyoruz.

Hepinize teşekkür eder; saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Acıbadem Üniversitesi, 29.07.2021