TERM BEBEKLERDE TRANSKÜTAN BİLİRUBİN İLE SERUM BİLİRUBİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Arcagok B. C.

Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.141-145

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-145
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

TERM BEBEKLERDE TRANSKÜTAN BİLİRUBİN İLE SERUM BİLİRUBİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Amaç

Yenidoğan sarılığı, zamanında doğmuş yenidoğanların yaklaşık olarak % 84'ünü etkiler. Bu çalışmada rutin klinik bakım sırasında taburculuk öncesi bakılan transkütan bilirubin (TkB) ile total serum bilirubin (TSB) arasındaki korelasyon ve TkB'nin bebeğin taburculuğuna karar verme doğruluğunu belirlemeyi amaçladık.

Gereç-Yöntem

Temmuz 2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında retrospektif olarak hastanemizde doğan ve doğum haftası 37 haftanın ve doğum ağırlığı 2500 gramın üstünde olan 477 sağlıklı yenidoğan bebek çalışmaya dahil edildi. Bebeklere taburcu olmadan önce bakılan TkB (JM-105 bilirubinometre cihazı kullanılarak) ve TSB değerleri dosyalarına bakılarak karşılaştırıldı.

Bulgular

Çalışmaya alınan 477 term yenidoğandan 477 çift TcB-TSB ölçümü elde edildi. Bebeklerin doğum haftaları ortalaması 38.54 ± 0.97 hafta (37-41 hafta), doğum ağırlıkları ortalaması ise 3306.97 +/- 268.74 gram (2620-4350 gram) idi. Çalışmaya alınan bebeklerin 257’si (%53.9) erkek, 220’si (%46.1) ise kadın idi. Hastaların %87.8’i sezaryen ile doğurtuldu. TSB 3.2-10.5 mg / dL (ortalama 7.8, SD 1.3 mg / dL), TcB 3.2-10.6 mg / dL (ortalama 7.8, SD 1.4 mg / dL) arasında değişmektedir. TcB ve TSB arasındaki korelasyon katsayısı anlamlıydı (r 0.98, p <0.0001). TcB, 0.08 mg / dL, SD 0.24 mg / dL ve % 95 güven aralığı 0.58 ve 0.1 mg / dL ortalama farkla, TsB'yi olduğundan az değerlendirme eğilimi gösterdi.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmamızda yenidoğan bebeklerde taburculuk öncesi bakılan TcB ile TSB arasında iyi bir korelasyon ve yüksek tutarlılık olduğunu gösterdik. Sonuç olarak taburculuk öncesi total serum bilirubin yerine transkütan bilirubin ölçümünün bebeğin taburculuğuna karar vermede güvenilir bir yöntem olabileceğini ve bu sayede TSB ölçüm gereksinimini azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Transkütan bilirubin, Bilirubinometre, Yenidoğan