Uzmanlık Eğitiminde Gelişmeler ve Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) Çalışmaları


Ünlüoğlu İ., Topsever F. P. , Uzuner A., Özçakır A., Mazıcıoğlu M. M. , Uncu Y., ...More

7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 26 May 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey