Successful stending of systemic venous pathway stenosis after double switch repair for congenital corrected transposition of great arteries in children: a case report


SAYGILI A., ARNAZ A. , YALÇINBAŞ Y. K. , SARIOĞLU C. T.

29. uluslararası katılımlı Türk kardiyoloji kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye