Pediatrik Kronik Böbrek Hastalarında Egzersiz Uygulamalarının Kas Kuvveti, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi,Olgu Sunumu


Çavuşoğlu I.

Uluslararası Katılımlı 10. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.209

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.209
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Pediatrik Kronik Böbrek Hastalarında Egzersiz Uygulamalarının Kas Kuvveti, Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi,Olgu Sunumu

Pediatrik Kronik Böbrek hastalığı(KBH) kas kuvveti,enerji düzeyi, aerobik kapasite ve solunum fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir.Bu çalışmanın amacı KBH çocuklarda egzersiz uygulamalarının kas kuvveti,fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi(YK) üzerine etkilerini araştırmaktır.Gereç-Yöntem: İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Nefroloji Kliniğinden takipli H.İ. isimli bayan hastaya (Kilo 25 kg,Boy 126cm, VKİ:15,02, Yaş:9,Hastalık süresi:3 yıl, eşlik eden tedavi gerektiren başka hastalık:yok) 5 dakika ısınma egzersizleri,sonrasında yoga egzersizleri, aerobik egzersizler, kas kuvvetlendirme ve solunum egzersizlerini kapsayan toplam 30 dakikalık egzersiz seansı, sonrasında 5 dakika soğuma egzersizleri,6 hafta boyunca haftada 2 gün toplam 12 seans uygulanmıştır. Hastanın YK değerleri Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği PedSQoL 4.0 8-13 yaş ergen formu ve ebeveyn formları ile egzersizlere başlamadan önce ve 12 seans bittikten sonra değerlendirilmiştir. Hastanın fiziksel aktivite seviyesi ölçümü; hastaya egzersizlere başlamadan önce ve egzersizler bittikten sonra verilen ve bir hafta boyunca üzerinde taşıması istenen pedometre ile günlük adım sayılarının kaydedilmesi yöntemi ile ölçülmüştür.Kas kuvveti değerleri alt ekstremitede kalça fleksör, kalça abduktor,kalça ekstansör, diz fleksör ve ekstansör kasları, üst ekstremitede omuz fleksör ve abduktör kasları dijital dinamometre kullanılarak tedavi öncesi ve 12 seans sonunda değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastanın tedavi öncesi ve sonrası değerlendirme sonuçlarına bakıldığında sol kol fleksiyonu kas kuvveti %28.5 artmış, kol abduksiyon kas kuvveti değerleri sağ/sol kolda sırasıyla %21.7/%9.5 artmış, kalça fleksiyon değerleri sağ /sol bacaklarda %19.2 /%20.6 artmış ve kalça ekstansiyon kas kuvveti %28.5%68.4 oranlarında artmıştır. YK değerlerine baktığımızda PEDSQoL 4.0 ölçeği hem çocuk hem de ebeveyn skorlarında, ölçeğin alt basamak ve total skorlarının tamamında artış gözlenmiştir.(PEDSQoL/total -Çocuk skor %39.21-PEDSQoL/total -Ebeveyn skor %8.7 artmıştır).Hastanın fiziksel aktivitesini ölçtüğümüz adım sayısı değerlerinde tedavi öncesi ve sonrası arasında %53.79 oranında artış gözlenmiştir. Sonuç: sonuçlara baktığımızda Kronik Böbrek Hastası çocuklarda aerobik egzersizler ve kuvvetlendirme egzersizlerinin; çocukların kas kuvveti, fiziksel aktivite seviyesi ve dolayısı ile YK üzerinde anlamlı sayılacak değerlerde pozitif gelişmelere neden olduğu görülmektedir. KBH için düzenli egzersiz uygulamalarının faydalarını gösteren daha geniş ölçekli ve uzun süreli çalışmaların yapılması gerekmektedir.