MRG Eşliğinde Stereotaktik Biyopsi Yapılan 171İntrakranial Olguda Başarı Oranının Değerlendirilmesive Radyolojik Ön Tanı, Frozen ve Kalıcı PatolojikDeğerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması


DOĞRUL R., TANRIKULU B. , SAKAR M., BOZKURT S., BAYRAKLI F., BAYRİ Y., ...More

29. Türk Nöroşrürji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey