Kobi Niteliğindeki Sağlık Kuruluşlarında İç Kontrol Sistemi ve Önemi


Güney G., Bektaş G., İşçi E., Yayımlı G. E.

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksek okulu Dergisi, no.33, pp.68-86, 2014 (Peer-Reviewed Journal)