Trombotik Trombositopenik Purpura ve Hemşirelik Bakımı: Olgu sunumu


Creative Commons License

Acar C. , Yalın H.

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 22-26 Nisan 2015, Kayseri , Kayseri, Turkey, 22 - 26 April 2015, pp.664-665

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.664-665

Abstract

Trombotik Trombositopenik Purpura Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Canan Yüksel Acar1Hayat Yalın2
1Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Trombotik trombositopenik purpura (TTP), mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombositopeni ile seyreden, birden çok organ sistemini etkileyen, kısmen birbirine benzeyen, çabuk müdahale edilmezse malignite ile sonuçlanabilen ve nadir karşılaşılan akut bir sendromdur. Çalışmada, bakım gereksinimleri Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli doğrultusunda karşılanan, TTP tanısı alan bir olguya ait veriler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trombotik trombositopenik purpura, hemolitik anemi, trombositopeni, hemşirelik bakımı
Türkçe Kısa Makale Başlığı: Trombotik Trombositopenik Purpura Ve Hemşirelik Bakımı