THORACOSCOPIC EXCISION OF AN ESOPHAGEAL DUPLICATION CYST


Tander B., Cevık M.

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 October 2019, pp.20-21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20-21
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu videoda torakoskopik olarak eksize edilen bir özefagus duplikasyon kistinin sunulması amaçlandı.

Olgu: 15 aylık erkek hasta, tekrarlayan bronşit atakları ile öncesinde hastane başvuruları olmuş. Görüntüleme mediastinal kistik kitle ile uyumlu bulundu. Toraks BT'de sağ posterior mediastende özefagusu sola doğru iten büyük bir kistik kitle görüldü. Kist duvarı ince ve düzgün sınırlıydı. Başka patolojik bir sorun yoktu. Lezyon klasik üç port torakoskopi altında kist duvar bütünlüğü bozulmadan total olarak çıkarıldı.

Sonuç: Torakoskopik rezeksiyon mediastinal kistlerde güvenli ve efektif bir yöntemdir. Kozmetik sonuç ve morbidite açısından da sonuçlar torakotomi ile karşılaştırıldığında yüz güldürücüdür. Benzer benign kitlelerde torakoskopik rezeksiyon ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Torakoskopik rezeksiyonda kullanılan endoskopik yöntemlerde sinir damar zedelenme riskinin de daha az olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Duplikasyon kisti, endoskopik eksizyon