Özefageal Duplikasyon Kistinde Torakoskopik Rezeksiyon, Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi


Tander B. , Cevık M.

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2019, ss.20-21

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.20-21

Özet

Amaç: Bu videoda torakoskopik olarak eksize edilen bir özefagus duplikasyon kistinin sunulması amaçlandı.

Olgu: 15 aylık erkek hasta, tekrarlayan bronşit atakları ile öncesinde hastane başvuruları olmuş. Görüntüleme mediastinal kistik kitle ile uyumlu bulundu. Toraks BT'de sağ posterior mediastende özefagusu sola doğru iten büyük bir kistik kitle görüldü. Kist duvarı ince ve düzgün sınırlıydı. Başka patolojik bir sorun yoktu. Lezyon klasik üç port torakoskopi altında kist duvar bütünlüğü bozulmadan total olarak çıkarıldı.

Sonuç: Torakoskopik rezeksiyon mediastinal kistlerde güvenli ve efektif bir yöntemdir. Kozmetik sonuç ve morbidite açısından da sonuçlar torakotomi ile karşılaştırıldığında yüz güldürücüdür. Benzer benign kitlelerde torakoskopik rezeksiyon ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Torakoskopik rezeksiyonda kullanılan endoskopik yöntemlerde sinir damar zedelenme riskinin de daha az olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Duplikasyon kisti, endoskopik eksizyon