Konjenital Kalp Hastalığı Nedeniyle Ameliyata Alınan 5 kg Altındaki Neonatal ve İnfantlarda Ultrason Kılavuzluğunda İnternal Juguler Venöz Kataterizasyon


ALTUN D. , NURAÇ S. H.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52. Ulusal Kongresi - TARK 2018, Antalya, Türkiye, 7 - 11 November 2018

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye