Cavernous angiomas


Pamir M. N. , Guduk M.

in: Intracranial vascular malformations, Prof. Dr. Nezih Özkan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.51-57, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.51-57
  • Editors: Prof. Dr. Nezih Özkan, Editor

Abstract

Cavernous angiomas are one of the group of vascular malformations with true AVM's, capillary telangiectasias, and venous angiomas. They can be seen sporadically or as familial cases. They are usually asymptomatic and diagnosed incidentally with MRI or CT. They cannot be visualized by angiography, therefore they are considered "angiographically occult vascular malformations" or "cryptic vascular malformations". The patients can present with seizures, hemorrhage, focal neurologic deficits. Their treatment is primarily microsurgical resection, but this is not always possible when they are located in eloquent or hard to reach areas of the brain. Stereotactic radiosurgery is another option, but still follow-up can be the preferred approach.

Kavernöz anjiomalar gerçek AVM'ler, kapiller telanjiektaziler ve venöz anjiomalar dışındaki dördüncü grup intrakranyal vasküler malformasyonlardır. Sporadik veya ailesel olarak görülebilirler. Çoklukla asemptomatiktirler ve insidental olarak MR veya BT görüntülemede teşhis edilirler. Anjiografide görülmediklerinden "anjiografik olarak okült vasküler malformasyonlar" veya "kriptik vasküler malformasyonlar" sayılırlar. Hastalar, nöbet, kanama veya fokal nörolojik defisit ile prezente olabilir. Primer tedavileri mikrocerrahi yolla rezeksiyon olmakla beraber, kritik işlevli alanlarda veya cerrahi olarak ulaşılması zorlu yerlerde yerleşmiş kavernomalara cerrahi yapılamayabilir. Stereotaktik ışın cerrahisi seçeneklerden bir diğeridir.