Relaps/Refrakter Nöroblastomda GD2 Spesifik CAR NK92ile tedavi Denemesi: İki Olgu Sunumu


Akıncı A. B. , Demir Yenigürbüz F., Mertoğlu S., Yemenicioğlu C., Yalçın K., Hazar V., ...More

12. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Konya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.103

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103

Abstract

GİRİŞ:Yüksek risk grubu nöroblastomda, 5 yıllık sağkalım oranları %30-40 olup, relaps/refrakter olgularda uygulanan tedavi seçenekleri oldukça kısıtlıdır.  Nöroblastom hücrelerinin GD2 taşıması nedeni ile GD2 Spesifik CAR-NK92 adı verilen yeni bir yöntem araştırma aşamasındadır. Bu programlanmış hücreler, laboratuvar ortamında hazırlanır ve infüzyon sonrasında GD2 içeren tüm kanser hücrelerini spesifik olarak etkileyerek tümör kontrolünü sağlaması hedeflenir. Burada, CAR-NK92 ile tedavi etmiş olduğumuz iki olgu sunulmuştur. Daha önce yayınlanmış böyle bir çalışma yoktur.

METOD:İnsan kaynaklı NK-92 hücrelerinin genetiği lentivirus ile değiştirilerek, yüzeyinde kimerik antijen reseptörü üretmesi sağlanmaktır. Acıbadem LabCell laboratuvarlarında üretilen ve kullanıma hazır, dondurulmuş, doku uyumu gerektirmeyen CD19/ CAR-NK 92 (ASSASIN-CD19) adı verilen hücresel tedavi ürünü Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile iki olguya uygulanmıştır. Hastalara iki hafta üst üste 3.5 milyar CD19 CAR-NK 92 /m2/gün dozunda, toplam 6 gün tedavi uygulanmıştır. Öncesinde, siklofosfamid ve fludarabin içeren lenfodeplesyon protokolü uygulanmıştır. Hastalar, gelişebilecek sitokin salınım sendromu, nörotoksisite ve anafilaktik reaksiyon gibi pek çok yan etki açısından izlenmiştir.

OLGULAR: 

Olgu 1: 5.5 yaşında erkek, dış merkezde sol sürrenal bez kaynaklı, kemik ve kemik iliği tutulum olan nöroblastom tanısı almış. TPOG 2009 protokolü sonrasında otolog nakil yapılmış. 1 yıl sonra; bilateral kruriste, batında ve kemik iliğinde tutulum saptanmış. ICE ve VCT(vincristin-siklofosfamid-topotekan) tedavileri verilmiş. MIBG tedavisi uygulanmış ve RIST kemoterapisine geçilmiş. Hasta tarafımıza başvurduğunda, MIBG’de sol trokanter bölgesinde tutulum vardı. Hastaya, CD19 CAR-NK 92 tedavisi uygulandı. Beşinci infüzyon sonrasında, kısa süreli ateş yüksekliği meydana geldi. Başka bir yan etki gözlenmedi. En son yapılmış olan PET-BT incelemesinde herhangi bir tutulum saptanmamış olan hastaya akraba dışı donörden nakil yapılması planlanmaktadır.

Olgu 2: 6 yaş kız, sol sürrenal bez kaynaklı, kemik ve kemik iliği tutulumu olan  nöroblastom tanısı almış. Kemoterapi sonrasında, kitle eksizyonu ve bilateral salpingoooferektomi yapılmış. Otolog nakli olan olgu, radyoterapi almış. İdame tedavi sırasında, multiple bölgelerden relaps olan hastaya ICE ve VCT verilmiş. Tarafımıza başvurduğunda sol sürrenalde, kemiklerde, sol supraklavikularda ve karaciğerde lezyonları mevcuttu. CD19 CAR-NK 92 tedavisi uygulandı. Son 4 infüzyonda, ateş yüksekliği oldu. Tüm lezyonlarda psödoprogresyon gözlendi ve her iki femur ve sağ humerusta patolojik kırıklar oluştu. Üç ekstremite atele alındı.  Son infüzyondan 5 gün sonrasında dirençli ateş yüksekliği nedeni ile sitokin salınım sendromu düşünülerek tosilizumab yapıldı. İzlemde klinik bulgularında regresyon görüldü. Akraba dışı donörden nakil planlanan hastaya, bunun öncesinde görüntüleme testlerinin tekrar yapılması planlanmaktadır.

TARTIŞMA:Nöroblastomda; klasik tedavi yöntemleri ile yanıtın iyi olmadığı durumlarda, relaps olgularında ya da minimal rezidüel hastalığın kontrolünde tümörün biyolojik ve immünolojik özellikleri göz önüne alınarak alternatif tedavi yaklaşımları denenebilir. GD2 Spesifik CAR-NK92 tedavisi, bu anlamda iyi bir seçim olarak gözükmekte olup, daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.