GASTROENTEROLOJİ GÖZÜYLE KRONİK PELVİK AĞRIYA YAKLAŞIM


Creative Commons License

Ersoy Ö.

Other, pp.42-46, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.42-46

Abstract

Kronik pelvik ağrı (KPA), 6 ay veya daha uzun süreli varolan pelvise, umbilikus seviyesinin altındaki karına, lumbosakral bölgeye ve/veya kalçaya lokalize olarak fonksiyon bozukluğuna yol açan veya tedavi gerektirecek kadar şiddetli olan ağrı olarak tanımlanır. Hastalık gibi düşünülsede, aslında farklı etyolojilere sahip, ayırıcı tanısı hem hasta hem de doktor için zor olabilen bir semptomdur. Jinekolojik konsültasyonların %10’unun, tanısal laparoskopilerin ise %30’unun, histerektomi endikasyonlarının da %18'inin sorumlusu olan KPA'nın ayırıcı tanısında gastrointestinal, ürolojik ve nörolojik sebepler de bulunmaktadır. Kronik pelvik ağrının, gastrointestinal hastalıklara bağlı olan sebeplerinin diğer sebeplerden ayırdedilmesi, ayırıcı tanısının yapılması oldukça zahmetli ve kompleks bir süreçtir. Bu sebeple öncelikle gastroenteroloji dışı branş doktorlarının pelvik ağrı sebebinin gastrointestinal sistem kaynaklı da olabileceğini, gastroenteroloji branşı doktorlarının da hastalarındaki kronik karın ağrısının kronik pelvik ağrı olabileceğini akıllarına geSrebilmeleri oldukça önem taşır. Kronik pelvik ağrıda ağrının kendisinin tedavisinden ziyade, ağrıya yolaçan sebebin saptanması ve sebebe yönelik tedavi yapılması hem hastayı hem de doktoru rahatlatacak_r. Bütün bu sebeplerden dolayı pelvik ağrının ve yandaş diğer sistemlere ait yakınmaların çok iyi ve detaylıca değerlendirilmesi, koordineli mulSdisipliner yaklaşımla birden fazla tedavi modalitesinin birlikte uygulanmasını gerekmektedir.