HORMONAL TEDAVİ, HEMATOPOETİK TEDAVİLER


Kılıc L.

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ, prof dr gülbeyaz can, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.205-213, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.205-213
  • Editörler: prof dr gülbeyaz can, Editör

Özet

Solid tümörlerden meme kanseri ve prostat kanseri hormon reseptör ekspresyonu nedeniyle hormonal tedavilerin en sık kullanıldığı kanser türleridir.  Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanseri heterojen, çok çeşitli biyolojik alt tipleri olan bir hastalıktır. Tüm meme kanserlerinin yaklaşık %75’ini hormon reseptörü eksprese edenler oluşturmaktadır. Dolayısıyla gerek erken dönemde  gerekse metastatik hastalıkta hormonal ajanlar meme kanseri tedavisinde önemli bir role sahiptir. Prostat kanseri ise androjen reseptör ekspresyonu ile karakterize olduğundan hastalığın her aşamasında antiandrojen tedaviler etkili olmaktadır. Bunlar dışında uterus kanserlerinin bazı alt tipleri ve nüks over kanserlerinde bazı durumlarda hormonal tedaviler kullanılabilmektedir.