GÖĞÜS AĞRILARINA İLK YAKLAŞIM


Dağdelen S.

in: Acil Hastaya İlk Yaklaşım, Prof. Dr. Cemal Cingi, Editor, SEBAD Yayınları, Eskişehir, pp.1-40, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: SEBAD Yayınları
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.1-40
  • Editors: Prof. Dr. Cemal Cingi, Editor

Abstract

Göğüs ağrıları acil servislerde ve özellikle kardiyoloji kliniklerinde en sık başvuru

nedenleri arasındadır. En sık acil semptom olmasının önemi sıklığından değil,

semptomun tanısal olarak ortaya koyduğu acil klinik durumların çoğu zaman hayatı

tehdit eden aciliyetler olmasından kaynaklanmasındandır. Değişken oranlar olmakla

birlikte acil kliniklere göğüs ağrısı yakınması ile başvuran hastalar yaklaşık olarak

toplam başvuruların %5’ini oluşturmaktadır (1). Göğüs ağrısı ile acile başvurular bu

kadar sık olmakla birlikte en iyi acil merkezlerinde bile yaklaşık %8 oranında akut

koroner sendrom olan hasta gerekli tanı konulamadan evine gönderilmektedir.

Madalyonun diğer tarafından bakıldığında ise, acile başvuran göğüs ağrılı olguların

%60’ının gerçekte aciliyet gerektirmeyen göğüs ağrıları olduğu anlaşılmıştır (2). Sonuç

olarak acil kliniklerde gerçek acil göğüs ağrılarının ayırt edilmesinin yanı sıra hızlı ve

doğru ayırıcı tanının yapılması son derece önemlidir. Gerek ayırıcı tanının daha doğru

yapılması ve gerekse daha hızlı tanı konulması amacıyla bazı önemli merkezlerin acil

kliniklerinde "Göğüs Ağrısı Birimi" adı altında ayrı bir sağlık birimi oluşturulmuştur. Bu

konuda yapılan çalışmalar gerek daha doğru tanı konulması, gerek hızlı tedavi

algoritmalarının sağlanması ve gerekse mortalite ve morbiditenin azaltılması

konularında çok önemli yararlar sağlamıştır (3). Göğüs ağrısı birimlerinde doğru tanı

koyamama oranları, %5’lerden bu ünitelerin iyi çalıştığı İngiltere’deki merkezlerde

%1'e inmiştir. Özellikle düşük riskli olgularda göğüs ağrısı ile acile gelen olgularda

ortalama 1-3 gün gereksiz ek hastane yatışları olurken göğüs ağrısı birimleri sayesinde

bu olguların %80’inin acil klinikte ilk 6 saatte değerlendirilerek ayaktan taburcu

edilmeleri mümkün olabilmektedir (4). Bu birimlerin çalışmaya başlamaları sağlıklı

değerlendirme ve sonuçların yanı sıra ülke sağlık harcamaları açısından da maliyet


yararı sağlamıştır (5,6). Yine maliyet çalışmaları göstermiştir ki; ortama yatış süre-

sindeki azalma ve hızlı tanı ve yönlendirme sayesinde olgularda yaklaşık %20-50


(ortalama 1.000-3.000 ABD $) maliyet azalması sağlanabilmişti. Bu nedenlerle göğüs

ağrıları hem klinik hem de ekonomik açıdan iyi bilinmesi ve izlenmesi gereken acil yakınmalarıdır.