Total diz protezi cerrahisinde insert kalınlığının çimento penetrasyonuna etkisi: Deneysel çalışma


Sungur M. , Sarıyılmaz K. , Gemalmaz H. C. , Cingöz T., Kaya İ. , Dikici F.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Ekim 2019 - 27 Ekim 2020, ss.19

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.19

Özet

ART-7/SB - 41 Total diz protezi cerrahisinde insert kalınlığının çimento penetrasyonuna etkisi: Deneysel çalışma Mustafa Sungur*(1), Kerim Sarıyılmaz(1), Halil Can Gemalmaz(1), Tunca Cingöz(1), İbrahim Kaya(1), Fatih Dikici(1)1) Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Atakent Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul Amaç: Diz artroplastisi sırasında tibial ve femoral komponentler yerleştirildikten sonra çimentonun kemiğe daha iyi penetre olacağı düşüncesiyle, kom-ponentlerin asıl kullanılacak olandan daha kalın bir deneme inserti yerleştirilerek dondurulması teknik bir modifikasyon olarak kullanılır. Bu tekniğin çimento penetrasyonuna gerçekten etkisi olup olmadığını araştırmak için deneysel bir çalışma planlandı.Yöntem: Total diz protezi komponentleri model alı-narak 3D yazıcıdan termoplastik polimer (akrilonitril bütadien stiren) ile 18 adet tibial komponent, 18 adet femoral komponent, 9 adet 9 mm tibial insert ve 9 adet 11 mm tibial insert basıldı. Diz eklemini simüle etmek için 8x6x4 cm. büyüklüğünde açık hücreli 5,5 pcf poliüretan köpük blokları (Sawbones, Pacific Re-search Laboratories, WA) ve bunları sabitleyecek 2 adet özel yapım çelik kalıp ve 2 adet çelik yay kullanıldı. Köpük bloklar protez setinin kesi rehberi ile hazır-landıktan sonra çelik kalıplara yerleştirildi, femoral ve tibial komponentler çimentolu olarak yerleştirildi, 9 modelde 9 mm insert, 9 modelde de 11 mm insert yer-leştirildi, ekstansiyon pozisyonunda yay sistemi adap-te edildi ve çimento donana kadar beklendi. Çimento donduktan sonra modellere röntgen çekildi ve çimen-to penetrasyonu ölçüldü. Sonuçlar SPSS 22.0 progra-mında Mann Whitney U testi ile değerlendirildi.Bulgular: Dokuz mm insert ile dondurulan model-lerde tibial komponentte ortalama çimento penetras-yonu 6,49 (5,55-7,91) mm, 11 mm insert grubunda ise 6,69 (5,87-8,29) mm olarak ölçüldü. Bu iki grup ara-sında anlamlı istatistiksel fark yoktu (p=0,436). Femoral komponentte ise ortalama penetrasyon kalınlığı 9 mm insert grubunda 7,42 (6,51-8,27) mm, 11 mm in-sert grubunda 8,09 (6,40-9,98) mm bulundu. Bu grup-lar arasında da statistiksel fark saptanmadı (p=0,136).Çıkarımlar: Çimentolu diz protezi ameliyatında komponentlerin dondurulması sırasında asıl kullanı-lacak insert yerine 2 mm daha kalın insert kullanıl-ması, çimentonun penetrasyon kalınlığını arttırma-maktadır. Bu durum, ameliyat sırasındaki olası zaman kayıplarını önlemek için göz önünde tutulabilir.