Ön çapraz bağ ameliyati sonrasi uygulanan rehabilitasyonda ağri inançlarinin hareket korkusu ile ilişkisi var midir?


Alaca N.

3rd International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 4 - 06 June 2020, pp.280

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.280
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

ÖN ÇAPRAZ BAĞ AMELİYATI SONRASI UYGULANAN REHABİLİTASYONDA

AĞRI İNANÇLARININ HAREKET KORKUSU İLE İLİŞKİSİ VAR MIDIR?


Nuray ALACA


Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,


İstanbul


Özet: Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası spora dönüşte etkili psikolojik komplikasyonlardan en

önemlileri ağrı ve hareket korkusu olarak belirlenmiştir

Amaç: Mevcut çalışmanın amacı; ön çapraz bağ ameliyatı sonrası uygulanan

rehabilitasyonda, ağrı inançlarının hareket korkusu ile ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem: Ön çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyona alınan 30 hastanın (23 erkek;

ortalama yaş± standart hata: 30,72±7,34 yaş), sosyodemografik özellikleri, istirahat ve

harekette ağrı skoru [görsel ağrı skalası (GAS)], hareket korkusu [Tampa Kinezyofobi Ölçeği

(TKÖ)] ve ağrı inançları [ağrı inançları ölçeği (AİÖ)] değerlendirmeleri yapıldı. İstatiksel

olarak SSPS-21 kullanıldı ve p<0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Hastaların hareket korkusu yüksek (ortalama skor± standart hata: 41,58±5,63)

olarak bulundu. Ayrıca, AİÖ-organik bölümünün vücut kitle indeksi ile yüksek (r: 0,621,

p<0,001), TSK ile orta düzeyde (r: -0,434, p: 0,019) korelasyona sahip olduğu belirlendi.

Diğer parametrelerin birbiri ile ilişkisi bulunamadı (p>0,05).

Tartışma ve Sonuç: Hasta sayımızın sınırlı olmasına rağmen organik ağrı inançlarının beden

kitle indeksinden etkilendiğini ve olumsuz organik ağrı inançlarının hareket korkusunu

tetikleyebileceğini belirledik. Hastaların hareket korkularının yüksekliği ve ağrı inançları ile

olan ilişkisinden dolayı rehabilitasyon olumsuz yönde etkilenebilir. Bundan dolayı ağrı

inançlarının değişimi ve hareket korkusunun yönetimi ile ilgili yöntemlerin rehabilitasyon

programlarına eklenmesinin tedavinin yararına olacağını öngörmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Ön çapraz bağ, Hareket korkusu, Ağrı inançları, Rehabilitasyon