Hematolojik Maligniteli Hastalarda Piperasilin Tazobaktam Kullanımı İnvaziv Aspergilloz Tanısında Galaktomannan Testinin Hatalı Pozitifliğini Gerçekten Arttırıyor mu


Creative Commons License

Özkalemkaş F., Okuturlar Y. , Özkan A., Ali R., Özkocaman V., Özçelik T., ...More

7.Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 26 February 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey