Hematolojik Maligniteli Hastalarda Piperasilin Tazobaktam Kullanımı İnvaziv Aspergilloz Tanısında Galaktomannan Testinin Hatalı Pozitifliğini Gerçekten Arttırıyor mu


Creative Commons License

Özkalemkaş F., Okuturlar Y. , Özkan A., Ali R., Özkocaman V., Özçelik T., et al.

7.Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 26 February 2006

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye