Hematolojik Maligniteli Hastalarda Piperasilin Tazobaktam Kullanımı İnvaziv Aspergilloz Tanısında Galaktomannan Testinin Hatalı Pozitifliğini Gerçekten Arttırıyor mu


Özkalemkaş F., Okuturlar Y., Özkan A., Ali R., Özkocaman V., Özçelik T., ...More

7.Febril Nötropeni Simpozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 26 February 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No