Treatment Approach to Non-Invasive Breast Cancer


Uras C.

in: Meme Kanseri Tanı ve Tedavisinde Multidisipliner Güncel Yaklaşımlar - 2020, Necati ÖZEN, Editor, Türkiye Klnikleri, Ankara, pp.18-28, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klnikleri
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.18-28
  • Editors: Necati ÖZEN, Editor

Abstract

Ductal carcinoma in situ (DCIS) has a heterogeneous course. Some subtypes remains same in lifetime, however, some transfroms to invasive breast cancer. Aim of treatment is prevention of progression to invasive breast cancer and related morbidity and mortality. Today's treatment modalities are:surgery(mastectomy or breast conserving surgery:BCS), radiotherapy (RT), and endocrine therapy (ET).BCS+RT is usually still standard treatment. Surgical margin of 2mm is enough. Except special conditions, sentinel lymph node biopsy is not necessary for DCIS. Nomograms and genomic tests are in use to estimate local recurrence(LR) risk for DCIS. Recently hypofractionated radiotherapy (HFRT) is used as RT. No difference was found between conventional RT and HFRT in terms of LR. ET is efficient in reduction of ipsilateral LN. With believe of that DCIS will not transform to invasive cancer throughout women's life, it is thought active surveillance can be utilized instead of surgery in low risk patients. However, surgery is mandatory for all patients diagnosed with DCIS by biopsy except clinical trials. In treatment selection, wishes and priorities of patients should be considered. As well as effect of adjuvant treatments on LR, advantages and disadvantages should be explained in detail.

Keywords: Ductal carcinoma in situ; breast cancer; treatment

Duktal karsinoma in situ (DCIS)'nun doğal seyri heterojendir. Bazı formları yaşam boyunca aynı kalırken diğerleri invaziv meme kanserine ilerleyecektir. Tedavideki amaç invaziv kanser gelişimini önlemek ve invaziv kanserle ilişkili morbidite ve mortaliteyi minimale indirgemektir. Günümüzdeki tedavi modaliteleri cerrahi(mastektomi veya MKC:meme koruyucu cerrahi), radyoterapi (RT) ve endokrin tedavidir (ET). MKC+RT, genellikle halen standart tedavidir. MKC'de 2mm sınır yeterlidir. Özel durumlar dışında DCIS'de sentinel lenf bezi biopsisi gerekli değildir. DCIS'de lokal nüks(LN) oranlarını tahmin etmek için nomogram ve genomik testler kullanılmaktadır. Son zamanlarda RT olarak hipofraksiyone radyoterapi(HFRT) de kullanılmaktadır. HFRT veya konvansiyonal RT uygulanmasında LN oranları arasında fark bulunmamıştır. ET ipsilateral LN azaltmada etkilidir. DCIS'in kadının yaşamı boyunca invaziv kansere dönüşmeyebileceği inancıyla cerrahi yerine düşük riskli hastaların aktif gözlemle izlenebileceği düşünülmektedir. Ancak günümüzde klinik çalışma dışında biyopsiyle DCIS saptanan tüm hastalarda cerrahi zorunludur. Tedavi seçiminde hastaların istek ve öncelikleri dikkate alınmalıdır. Adjuvan tedavilerin nüks riskine olan etkisi kadar, avantaj ve dezavantajları da detaylı olarak anlatılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Duktal karsinoma in situ;meme kanseri; tedavi