Robotic nipple sparing mastectomy through a single incision: Advantages of starting with posterior dissection


Creative Commons License

Uras C., Arıkan A. E., Kara H., Dülgeroğlu O., Avşar Y.

Turkish Journal of Surgery, vol.36, no.3, pp.303-309, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.47717/turkjsurg.2020.4771
  • Journal Name: Turkish Journal of Surgery
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.303-309
  • Keywords: Breast, robotic surgical procedure, minimally invasive surgical procedures, IMMEDIATE BREAST RECONSTRUCTION, FEASIBILITY
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Loss of breast, which is an important body marking of women, causes a huge decrease in quality of life (QoL) after treatment. In order to overcome this morbidity and increase QoL, nipple sparing mastectomy (NSM) has been developed. Even though the demand for better cosmetic results has yielded endoscopic nipple sparing mastectomy, limitations like unsuitable optical window and limited manual control of rigid-tip instruments, and struggling to keep dissection space have led robotic nipple sparing mastectomy (rNSM) to be developed.

Materials and Methods: Records of three patients who underwent to rNSM for invasive breast carcinoma with DaVinci Xi (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA) in affiliated hospitals of xxxxx xxxxx xxx xxxx University, Research Institute of xxxxx in 2018 were investigated retrospectively. In all breasts (n=4), dissection was started from the posterior side of breast.

Results: In the unit, 738 breast cancer patients underwent surgery between 2018 and 2019 with an NSM ratio of 31.4% (n=232). Of these patients, three underwent rNSM with DaVinci Xi robotic system. The operation was performed on the left breast in one patient, right in one, and bilateral in one patient. Only in patient #2, who was a neoadjuvant chemotherapy recipient, seroma was observed six weeks after surgery (3 weeks after removal of drains) and spontaneously resolved in 4 weeks. No other complication was seen in all patients. In the follow-up period of median 21 months, no loco-regional recurrence or distant metastasis was seen.

Conclusion: A single incision robotic mastectomy can be performed easily and safely when the dissection starts from the pre-pectoral plane rather than the subcutaneous plane.

Giriş ve Amaç: Kadın için önemli bir vücut belirleyicisi olan memenin kaybı, hastanın yaşam kalitesinde (YK) büyük bir bozulmaya yol açmaktadır. Bu morbiditenin ortadan kaldırılması ve YK’nın artırılması için meme başı koruyucu mastektomi (MBKM) geliştirilmiştir. Daha iyi kozmetik sonuçlar endoskopik MBKM’yi gündeme getirse de görüş alanındaki ve sert uçlu aletlerin kontrolündeki kısıtlılık, diseksiyon boşluğunu sağlamadaki zorluk robotik meme başı koruyucu mastektomiyi (rMBKM) doğurmuştur. Gereç ve Yöntem: İnvaziv meme kanseri için DaVinci Xi (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA) ile 2018’de Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Senoloji Araştırma Enstitüsü afiliye hastanelerinde rMBKM yapılan üç hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tüm memelerde (n= 4) diseksiyona posteriordan başlanmıştı. Bulgular: Birimde 2018-2019 yılları arasında 738 meme kanseri hastası ameliyat edilmiş olup MBKM oranı %31,4 (n= 232) idi. Bu hastalardan üçüne DaVinci Xi robotik sistemi ile rMBKM yapılmıştı. Ameliyatlar bir hastada sol, bir hastada sağ, bir hastada ise çift taraflı yapılmıştı. Sadece 2 numaralı, neoadjuvan kemoterapi alan, hastada ameliyattan altı (drenler çekildikten üç) hafta sonra seroma gözlendi ve dört haftada düzeldi. Tüm hastalar için başka komplikasyon gözlenmedi. Ortanca 21 aylık takip süresinde lokorejyonel nüks veya metastaz görülmedi. Sonuç: Tek kesiden robotik mastektomi subkutan plandan ziyade pre-pektoral plandan başlanarak kolay ve güvenli olarak gerçekleştirilebilir.