Multiparametrik Prostat MRG


Karaarslan E.

Prostat Kanseri Evrelemesi , Muşturay KARÇAALTINCABA, Editör, Avesta Yayınları, Ankara, ss.451-459, 2017

  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayın Evi: Avesta Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayısı: ss.451-459
  • Editörler: Muşturay KARÇAALTINCABA, Editör

Özet

Prostat Kanseri Evrelemesi

Prostat kanseri tanısı alanlarda prognoz tayini ve tedavi protokolünün belirlenmesinde lokal evrelemede en duyarlı yöntem Manyetik rezonans (MR) görüntülemedir. PIRADS v2 standartlarına uygun multiparametrik MR görüntüleme ile kapsül dışı yayılımda seminal veziküller, rektal duvar, pelvik lenf nodları ve kemik yapılar değerlendirilir. Endorektal anten kullanımı evrelemede doğruluğu artırır. Ga-68 ile işaretli prostat spesifik membran antijen (PSMA) ile yapılan PET-BT veya PET-MR incelemelerin sonuçları lenf bezi ve uzak metastaz tayininde daha başarılıdır.