Prostat Kanseri Evrelemesi


Karaarslan E.

Multiparametrik Prostat MRG, Muşturay KARÇAALTINCABA, Editör, Avesta Yayınları, Ankara, ss.451-459, 2017

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2017
  • Yayınevi: Avesta Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.451-459
  • Editörler: Muşturay KARÇAALTINCABA, Editör

Özet

Prostat Kanseri Evrelemesi

Prostat kanseri tanısı alanlarda prognoz tayini ve tedavi protokolünün belirlenmesinde lokal evrelemede en duyarlı yöntem Manyetik rezonans (MR) görüntülemedir. PIRADS v2 standartlarına uygun multiparametrik MR görüntüleme ile kapsül dışı yayılımda seminal veziküller, rektal duvar, pelvik lenf nodları ve kemik yapılar değerlendirilir. Endorektal anten kullanımı evrelemede doğruluğu artırır. Ga-68 ile işaretli prostat spesifik membran antijen (PSMA) ile yapılan PET-BT veya PET-MR incelemelerin sonuçları lenf bezi ve uzak metastaz tayininde daha başarılıdır.