Radial Arter Yaklaşımı


Dağdelen S.

Grossman & Baim Kardiyak Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim, Editor: Mauro Moscucci,Çeviri Editörü: Doç. Dr. Cevat Kırma, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.170-190, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Güneş Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.170-190
  • Editörler: Editor: Mauro Moscucci,Çeviri Editörü: Doç. Dr. Cevat Kırma, Editör

Özet

TRA işlemi olguların %95’inden fazlasında başarıyla tamamlansa bile, radiyal arterin ponksiyon edilememesi hala TRA başarısızlığı ile ilişkili en sık mekanizmalardan biridir. Bu nedenle tutarlı ve titiz bir radiyal arter ponksiyon tekniği daha fazla vurgulanamaz. TRA işlemleri için bir keskin öğrenme eğrisi iyice tanımlanmaktadır. Spaulding ve arkadaşları %10’dan daha fazla olan başlangıç girişim başarısızlığı oranının, ilk 80 olgudan sonra dramatik bir şekilde %2’ler seviyesine indiğini belgelediler.