EBV ilişkili Atipik Lenfoproliferatif Lezyon ve DiffüzBüyük B Hücreli Lenfoma Birlikteliği Olgu Sunumu


fırat c., ERŞEN DANYELİ A. , ÖZCAN M. A. , ÖZKAL S.

25. Ulusal Patoloji Kongresi & 6. SitopatolojiKongresi, Turkey, 2 - 05 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey