Foraminal ve Paramedian Lomber Disk Herniasyonunun Tedavisinde Lomber Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu Etkisinin Karşılaştırılması


Güçlü B., Deniz L., Adilay H. U., Aytar M. H., Gülabi D., Yüce Y.

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Foraminal lomber disk herniasyonlu hastalar ile paramedian lomber disk herniasyonlu hastalarda radiküler ağrı tedavisi için floroskopik transforamianal epidural steroid enjeksiyonu uygulamalarının 12 haftalık sonuçlarını karşılaştırmak idi. 

 

Materyal ve Metod: Bu çalışmaya önceki medikal tedavilerden fayda görmeyen hastalar dahil edildi. Enjeksiyonlar manyetik rezonans görüntüleme bulgularına göre uygulandı. Bu çalışmaya foraminal lomber disk herniasyonu tedavisi için transforaminal epidural steroid enjeksiyonu uygulanan 1370 hasta ve  paramedian lomber disk herniasyonu tedavisi için transforaminal epidural steroid enjeksiyonu uygulanan 1262 hasta dahil edildi. Tüm hastalar düzenli olarak 12 hafta boyunca takip edildi. İşlem öncesi visual analog skala (VAS) skorları ve işlem sonrası 12.haftadaki visual analog skala (VAS) skorları kaydedildi.

 

Sonuçlar: İki grup arasında VAS skoru  değişikliği açısından istatistiksel olarak önemli farklılıklar saptandı (p<0.05). Majör komplikasyon gözlenmez iken foraminal lomber disk herniasyonu için transforamianal epidural steroid enjeksiyonu uygulanan hastaların 16 (%4.7) sında ve paramedian disk herniasyonu için transforamianal epidural steroid enjeksiyonu uygulanan hastaların 35 (%3.5) inde minor komplikasyon gözlendi.