Pineal Bölge Vasküler Lezyonlarına Yaklaşım Stratejisi Ne Olmalıdır?


Güngör A. , Aytar M. H.

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.96-99, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 29 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türk Nöroşirürji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.96-99

Özet

Pineal bölge vasküler lezyonların nadir yerleştiği bir bölgedir. Ancak derin yerleşimli olması ve önemli nöral ve vasküler yapılarla yakın ilişkisi nedeniyle tedavilerinin zorlu olduğu bir bölgedir. Son birkaç dekadda endovasküler girişimler ve radyocerrahi primer tedavi seçenekleri olmuşsa da bu yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda mikrocerrahi yöntemler hâlâ geçerli bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadırlar. Pineal bölgenin sık görülen vasküler lezyonları Galen veni malformasyonları, arteriyovenöz malformasyonlar ve kavernöz malformasyonlardır ve bu lezyonlara mikrocerrahi olarak uygulanan en sık yöntemler infratentoryal supraserebellar yol ve oksipital transtentoryal yoldur. Mikrocerrahi anatomisinin iyi bilinmesi, mikrocerrahi tekniklerin kullanılması ve preoperatif detaylı görüntüleme teknikleriyle bu bölgenin cerrahisi güvenli bir şekilde yapılabilir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Pineal bölge, Vasküler lezyonlar, Mikrocerrahi