Miyelomeningosel olgularında filum eksizyonun sonuçlara etkisi


Elmacı I.

Nöroşirürji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2005

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Yıldırım K, Silav G, Atlaş M, Şerefhan A, Efendioğlu M, Bakan N, Işık N, Elmacı İ