Miyelomeningosel olgularında filum eksizyonun sonuçlara etkisi


Elmacı I.

Nöroşirürji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 May 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Yıldırım K, Silav G, Atlaş M, Şerefhan A, Efendioğlu M, Bakan N, Işık N, Elmacı İ