Konjenital Kalp Hastalığı Olan Erişkin Hastada Torakal Aort Anevrizmasının Onarımı


KOÇYİĞİT M. , GÜLLÜ A. Ü. , ŞENAY Ş. , ALHAN H. C.

GKDA ve YB Derneği 20. Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 20 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey