Epidemiology of viral hepatitis in the Mediterranean basin.


Tahan V., ÖZDOĞAN O. C., Tozun N.

Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku (1995), vol.48, pp.11-17, 2003 (Scopus) identifier identifier