Üst Gastrointestinal Sistem Şikayetleri ile Birinci Basamağa Başvuran Kadınlarda Gastroözofageal Reflü Semptomları ile Gastroduodenoal Semptomlar Örtüşür.


KIZILTAŞ Ş.

AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ