Nanoanalytic: Quantitative Analytical Tools That Give an Idea of How Does the Cell Act at the Molecular Level


Atik A. E.

in: Nanobiyoteknoloji, Prof. Dr. Ata Akın, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-5, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Editors: Prof. Dr. Ata Akın, Editor
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

In the last twenty-five years, many new and scientific words derived by combining the nano prefix have entered our daily lives. Nanotechnology, nanobiotechnology, and nanoanalytics are just a few of these terms. The field of nanobiotechnology includes the application of nanotechnology science to biological systems. Nanoanalytic is a field of analytical chemistry that examines the application methods of nanotechnology and the properties of nano-sized objects in chemical analysis. In the last decade, nanoanalytical methods have been used frequently in chemical imaging medicine applications of cells and biological tissues. In this part of the book, the nanoanalytical methods that examine the behavior of the cell at the molecular level are explained in detail and the importance of the rapid and reliable diagnostic applications of diseases is emphasized.

Son yirmi beş yılda, nano ön ekinin birleştirilmesi ile türetilmiş birçok yeni ve bilimsel terim gündelik hayatımıza girmiştir. Nanoteknoloji, nanobiyoteknoloji ve nanoanalitik bu terimlerden sadece birkaçıdır. Nanobiyoteknolojinin alanı nanoteknoloji biliminin biyolojik sistemlere uygulanmasını içerir. Nanoanalitik ise nanoteknolojinin uygulama yöntemlerini ve kimyasal analizlerdeki nano boyutlu nesnelerin özelliklerini inceleyen analitik kimyanın bir alanıdır. Geçtiğimiz son on yılda, hücrelerin ve biyolojik dokuların kimyasal görüntülemeli tıp uygulamalarında nanoanalitik metotlar sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Kitabın bu bölümünde, hücrenin moleküler düzeyde davranışlarını inceleyen nanoanalitik metotlar detayları ile anlatılmış ve hastalıkların hızlı ve güvenilir tanı amaçlı uygulamalarındaki önemi belirtilmiştir.