Difficulties of Diagnosis for Synchronous Tumor in Colon: A Case Report


Ertürk T., Kaygusuz A., Dagtekin T., Dincel O., Kinaci E., Caliskan Y. K.

İstanbul Tıp Dergisi, vol.5, no.4, pp.45-48, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: İstanbul Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.45-48
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

In colorectal carcinomas, thara may be one or more neoplasm in colon. That may be synchronous or metachroonous. Tumors that occur at one or more focus at the same time are called synchronous. But, if they are diagnosed in different timee, called metachronous.Both synchronous and metachronous tumors are usually observed aat different side of colon and, allm›st aallways adenocarcinomas histologically. It’s important that preoperative colonoscopy is necessary to detect synchronous tumor for all cases with colon carcinoma. If colonoscopy could not performed, radiographic examinations must be used. Especially, synchronous tumor that’s small and not inflitrate the serosa of colon is difficult to diagnose and may be out sight.In these case; a patient have only a rectosigmoid colon carcinoma that indicated by colonoscopy and coputerized tomography was operated in which another tumor rin caecum was observed and subtotal colectomy was performed. Both of biopsy materials shown adenocarcinoma histopatoologically. In operation for carcinoma of colon,synchronous tumor may keeped in mind and it must remembered that it may occur at different localization of colon. Abdominal explorations is important for especially young colon carcinoma sufferers. Finally, preoperative colonoscopy seems to be important examination for synchronous tumor.

Key Words: Colon carcinoma, Synchronous tumor.

Kolorektal kanser vakalarında kolonda birden fazla neoplasm da olabilir. Bunlar senkron veya metakron olabilirler. Bir veya birden fazla odakta aynı anda görülen tümörler senkron tümörlerdir. Farklı zamanlarda birbirinden bağımsız primer odak olarak saptanan tümörler, metakron tümörler olarak adlandırılır. Senkron tümörler ve primer tümörler genelde kolonun iki farklı segmentinde yer alırlar. Gerek soliter gerekse senkron tümörlerin görüldüğü en sık histolojik tipi adeno karsinomalardır. Preoperatif tanıda her kolon tümörü düşünülen olguda kolonoskopi yapılması senkron tümör saptanması açısından önemlidir. Kolonoskopinin yapılamadığı olgularda kontrastlı radyografiler yapılmalıdır. Özellikle intraoperatif olarak küçük ve kolon serozasını aşmamış senkron tümörleri saptamak güçtür ve gözden kaçabilir. Bu olguda; kolonoskopi ve batın tomografisinde sadece rektosigmoid bölgede tümör tespit edilen bir hastanın, ameliyat sırasında tesadüfen çekumda ikinci bir tümör görülmesi üzerine subtotal kolektomi yapıldı. Piyeslerin her ikisinin de histopatolojik incelemeleri sonucu iyi diferansiye adeno karsinom olarak tespit edildi. Kolon kanseri ameliyatlarında, senkronize tümörlerin kolonun iki farklı segmentinde daha sık görüldüğünü hatırlayarak, özellikle kolon kanseri saptanan genç hastalarda, tüm kolonu tarayacak şekilde iyi bir karın içi eksplorasyon yapılması önemlidir. Senkron tümör açısından en güvenli yöntem preoperatif kolonoskopi olarak gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolon kanseri, Senkron tümör.