AKONDROPLASTİK CÜCELİK VE ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTADA KOMBİNE SPİNAL EPİDURAL ANESTEZİ UYGULAMASI


Özata A. S.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneği 45. ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011, vol.1304, no.524, pp.284

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1304
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.284
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

P
AKONDROPLASTİK CÜCELİK VE ROMATOİD ARTRİT TANILI HASTADA KOMBİNE SPİNAL EPİDURAL ANESTEZİ UYGULAMASI

T.ŞENGÜL 1, F.EZER 1, E.EKEN 1, S.ŞENCAN 1, S.ÖZATA 1


İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 1

GİRİŞ: Akondroplazi en sık görülen cücelik (dwarfism) şeklidir. Akondroplaziye eşlik eden komorbiditeler arasında kafatası malformasyonu, atlantoaksiyel instabilite, trakeomalasi, yarık damak, uyku apne sendromu, skolyoz, kifoz, spinal stenoz, konjenital kalp hastalıkları ve pulmoner hipertansiyon bulunur. OLGU SUNUMU: 52 yaşında kadın hasta bilateral total diz protezi operasyonu öncesi anestezi kliniğinde değerlendirildi. Anamnezde akondroplazi, romatoid artrit (15 yıl), morbid obezite, bilateral gonartroz ve osteopeni olduğu öğrenildi. Fizik muayenede 120 cm boyunda 50 kg ağırlığında olan hastada ekstremitelerin çok kısa olduğu görüldü. Havayolu değerlendirmesinde mallampati sınıfı bir olan hastanın boyun hareketlerinin kısıtlı olduğu görüldü, olası zor entübasyon kabul edildi. Kardiyopulmoner ve diğer sistem muayenelerinde önemli bir sorun tespit edilmedi. Hasta İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon uzmanları ile konsülte edildi. Operasyona engel bir durum tespit edilmeyen hastadan aydınlatılmış onam alınarak rejyonel anestezi ile operasyon kararı alındı. Midazolam ve alfentanil ile sedasyon sonrası oturur pozisyonda kombine spinal epidural anestezi uygulandı. Spinal anestezi için 9.5 mg %0.5 bupivakain ve 20 mcg fentanil kullanıldı. Isı farkı testi ile seviyenin T10 olarak tespiti sonrası hastanın üst bedeni yaklaşık 20 derece eleve edildi. 15 dakika sonra seviyenin T8 olarak sabitlendiği görüldü. 3.5 saat süren operasyon sorunsuz bir şekilde tamamlandı, derlenme odasında epidural test dozu sonrası analjezi epidural kateter ile sağlandı. Epidural kateter postoperatif birinci günde çekildi. Anesteziye ait komplikasyon gözlenmedi. TARTIŞMA: Akondroplazi varlığında gerek genel gerekse de rejyonel anestezi yöntemlerinin uygulanmasında eşlik edebilen durumlar nedeni ile birtakım zorluklar mevcuttur. Akondroplastik cücelik ve romatoid artrit tanılı hastamızda özellikle olası zor havayolu nedeni ile seçtiğimiz rejyonel anestezi yönteminin gerekli ön değerlendirmeler ve hazırlıklar sonrası güvenli olarak akondroplazi tanılı hastalarda uygulanabilecek anestezi seçenekleri arasında olması gerektiği kanısındayız. Bununla birlikte literatürde özellikle rejyonel anestezi uygulamalarında hem yetersiz blok hem de yüksek spinal anestezi olgularının bildirildiği unutulmamalıdır.