Three-Dimensional Distal Radius Bone Modeling by Using Computed Tomography Images


İsmailoğlu P., Yıldırım F. G.

21. Ulusal Anatomi Kongresi, Online Çevrimiç, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: No

Abstract

Objective: Morphology of distal radius has importance in hand surgery. The aim of this study is to investigate the morphology of the distal radius and contribute to the reconstruction of the anatomical alignment in distal radial fractures.

Methods: Three-dimensional preparation was made with the Invesalius, Blender and Meshmixer programs of the 6 distal radii CT images with preserved anatomical integrity. SFI (Scaphoid Facet Inclination), LFI (Lunate Facet Inclination) A1, A2, A3 and volar width (G) measurements were recorded via Sectra. The data were evaluated with the SPSS 26 program in terms of race, age and gender differences.

Results: The mean volar width was 27.6 mm, the mean SFI was 25.8 degrees, and the LFI was -0.96 degrees. The mean A1 is 35 degrees, A2 is 25.7 degrees, A3 is 33.6 degrees in the sagittal plane. For the racial difference between the groups for the A1 angle, the Mann-Whitney U test was applied and a significant difference was found (p = 0.05). And no significant difference was obtained for age (p> 0.05).

Conclusion: 3D modeling of the distal radius has clinical importance and it will be an effective way for the reduction of the wrist. Furthermore, it would be possible to maintain more anatomic detail for hand surgery.

Keywords: Radius; Morphology; 3D Modeling; Orthopaedic Surgery.

*This study is supported by Acıbadem University Scientific Research Projects Commission (ABAPKO) (Decision No: 2020/03/04).

Amaç: Radius distal ucu morfolojisindeki farklılıklar el cerrahisinde önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, radius distalinin bireye özgü morfolojik yapısını modellemek ve radius distali kırıklarında anatomik dizilimin yeniden inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

Yöntem: Anatomik bütünlüğü korunmuş 6 adet radius distali BT  görüntülerinin Invesalius, Blender ve Meshmixer programları ve üç boyutlu yazıcıyla kemik modellemesi gerçekleştirildi. Facies articularis carpalis açısı SFI (Scaphoid Facet Inclination) ve LFI (Lunate Facet Inclination) Sectra cihazında ölçüldü. Volar yüz eğriliği için A1, A2 ve A3 ölçümleri ile volar yüz genişliği G olarak isimlendirildi. Veriler ırksal özellikler, yaş ile cinsiyet farklılıkları açısından SPSS 26 programıyla değerlendirildi.

Bulgular: Volar yüz genişlik ortalaması 27,6 mm; ortalama SFI 25,8 derece; LFI -0,96 derece olarak tespit edildi. A1 ortalama 35, A2 ortalama 25,7, A3 ortalama 33,6 derece bulundu. Irksal farklılığın değerlendirilmesinde non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi uygulanarak karşılaştırmalı analiz yapılmış olup A1 açısının 1 cm distalinden yapılan ölçümde gruplar arasında anlamlı fark tespit edildi (p=0,05). Yaş için anlamlı fark elde edilmedi (p>0,05).

Sonuç: Radius distalinin üç boyutlu modellemesiyle klinik önem taşıyan detaylı analizin yapılması el bileğinin yeniden fonksiyonelliğinin sağlanmasında etkili olacaktır. Kırık sonrası en uygun anatomik dizilimin oluşturulmasına bu yöntemle katkı sağlanabilecektir. (*Proje Desteği ABAPKO Karar No:2020/03/04)

 

Objective: Morphology of distal radius has importance in hand surgery. The aim of this study is to investigate the morphology of the distal radius and contribute to the reconstruction of the anatomical alignment in distal radial fractures.

Methods: Three-dimensional preparation was made with the Invesalius, Blender and Meshmixer programs of the 6 distal radii CT images with preserved anatomical integrity. SFI (Scaphoid Facet Inclination), LFI (Lunate Facet Inclination) A1, A2, A3 and volar width (G) measurements were recorded via Sectra. The data were evaluated with the SPSS 26 program in terms of race, age and gender differences.

Results: The mean volar width was 27.6 mm, the mean SFI was 25.8 degrees, and the LFI was -0.96 degrees. The mean A1 is 35 degrees, A2 is 25.7 degrees, A3 is 33.6 degrees in the sagittal plane. For the racial difference between the groups for the A1 angle, the Mann-Whitney U test was applied and a significant difference was found (p = 0.05). And no significant difference was obtained for age (p> 0.05).

Conclusion: 3D modeling of the distal radius has clinical importance and it will be an effective way for the reduction of the wrist. Furthermore, it would be possible to maintain anatomic detail for hand surgery.

Amaç: Radius distal ucu morfolojisindeki farklılıklar el cerrahisinde önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, radius distalinin bireye özgü morfolojik yapısını modellemek ve radius distali kırıklarında anatomik dizilimin yeniden inşa edilmesine katkı sağlamaktır.

Yöntem: Anatomik bütünlüğü korunmuş 6 adet radius distali BT  görüntülerinin Invesalius, Blender ve Meshmixer programları ve üç boyutlu yazıcıyla kemik modellemesi gerçekleştirildi. Facies articularis carpalis açısı SFI (Scaphoid Facet Inclination) ve LFI (Lunate Facet Inclination) Sectra cihazında ölçüldü. Volar yüz eğriliği için A1, A2 ve A3 ölçümleri ile volar yüz genişliği G olarak isimlendirildi. Veriler ırksal özellikler, yaş ile cinsiyet farklılıkları açısından SPSS 26 programıyla değerlendirildi.

Bulgular: Volar yüz genişlik ortalaması 27,6 mm; ortalama SFI 25,8 derece; LFI -0,96 derece olarak tespit edildi. A1 ortalama 35 derece, A2 ortalama 25,7 derece, A3 ortalama 33,6 derece olarak saptandı. Irksal bir farklılığın varlığının değerlendirilmesinde non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi uygulanarak  karşılaştırmalı analiz yapılmış olup A1 açısının 1 cm distalinden yapılan ölçümde gruplar arasında anlamlı fark tespit edildi (p=0,05). Yaş için anlamlı fark elde edilmedi (p>0,05).

Sonuç: Radius distalinin üç boyutlu modellemesiyle klinik önem taşıyan detaylı analizin yapılması el bileğinin yeniden fonksiyonelliğinin sağlanmasında etkili olacaktır. Kırık sonrası en uygun anatomik dizilimin oluşturulmasına bu yöntemle katkı sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Radius; Morfoloji; 3 Boyutlu Modelleme; Ortopedik Cerrahi.

*Bu çalışma Acıbadem Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (ABAPKO) tarafından desteklenmektedir (Karar No:2020/03/04).