Göğüs Hastanesi Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin İş Analizi


Nergiz B., Uğur E.

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.23, no.3, pp.140-150, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.140-150
  • Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışma Yedikule Göğüs Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi E.A.H’ si Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşirelerin iş analizi ve iş yükünü belirlemek amacıyla analitik ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın verileri 22 şubat-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Yedikule Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülen hemşirelik faaliyetleri belirlenmiş, burada görev yapan 10 hemşirenin günlük faaliyetleri gözlemlenerek, her bir faaliyete ne kadar vakit ayırdığı kronometreyle ölçülerek kayıt edilmiştir. Verilerin ortalama süreleri, tekrarlanma sıklıkları, her faaliyetin uzman görüşü doğrultusunda belirlenen faaliyet alanlarına % olarak etkisi ve Hemşirelik Yönetmeliği doğrultusunda hemşirenin kendi kararı, hekim kararı veya ortak çalışma ile gerçekleştirdikleri faaliyetlere ayrılan sürelerin yüzdelik dilimleri ölçülmüştür. Araştırmadan elde edilen bu veriler, bilgisayar ortamında Microsoft Excel programının 2010 versiyonu kullanılarak analiz edilmiştir. Hemşirelerin iş yükünce ilişkin bulguların tespit edilmesi amacı ile ANP (Analitik Network Prosesi) yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, geliştirilen iş analiz formunda iş tanımı yapılmış ve iş gerekleri belirlenmiştir. Bulgular: Solunum Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışan hemşirelerin iş tanımı yapılıp is gerekleri belirlenmiştir. Hemşirelerin iş yüklerinin fazla olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda bakımın kalitesini arttırmak için tüm kliniklerde çalışan hemşirelerin iş analizlerinin yapılıp iş yüklerinin belirlenmesi ve hasta/hemşire oranının dengelemeye yönelik düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. Anahtar kelimeler: İş Analizi, iş yükü, solunum yoğun bakım ünitesi hemşiresi