Memenin Apokrin Karsinomunda Hormon Reseptörleri ve Onkogenlerin Ekspresyonu


ERBARUT İ., KAYA H., BAŞARAN G. , GÜLLÜOĞLU M. B.

17. Ulusal Patoloji Sempozyumu, Turkey, 1 - 06 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey